นัดหมายการประชุม

เมษายน 2019
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
4033343
วันนี้
เมื่อวานนี้
ทั้งหมด
86
5806
4033343
Your IP: 154.92.48.197
Server Time: 2019-04-19 00:17:09

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) (24)

Logo SDG
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)
                  ปี 2558 สหประชาชาติ ได้ประกาศใช้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนMap SDGs 1 (Sustainable Development Goals; SDGs) ทดแทนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals; MDGs) ซึ่งหมดอายุลงในปี 2558 โดยจะเป็นข้อผูกพันสำหรับชาติสมาชิกที่ได้ให้การรับรอง (193 ประเทศ) ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly – UNGA) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 รวมทั้งเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว จะถูกใช้เป็นเครื่องกำหนดทิศทางการพัฒนาทั้งของไทยและของโลกนับจากนี้ จวบจนปี ค.ศ.2030 ครอบคลุมระยะเวลา 15  ปี ที่ประกอบด้วย 17 เป้าหมาย (Goal) 169 เป้าประสงค์ (Target) ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล อันเป็นสามเสาหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อขจัดความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ โดยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง ไม่ทำลายแหล่งทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความสำคัญมากยิ่งเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาต่อการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนซึ่งจะต้องร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

WS1 04
     การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา
(National Indicators) ครั้งที่ 1

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา (National Indicators)
ในมุมมองหน่วยงานภาครัฐ
1.เอกสารการประชุมให้ download
2.ภาพเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาการประชุม
   3 Sep 18
   4 Sep 18
Caption Text
WS2 05
     การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา
(National Indicators) ครั้งที่ 2

     การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำตัวชี้วัดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา (National Indicators)
ในมุมมองภาควิชาการและภาคประชาสังคม

1.เอกสารการประชุมให้ download
2.ภาพเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาการประชุม
Caption Two
 

 Infographic
Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights     Northern Lights
ดู infographics ทั้งหมด

 

 

 

 

เอกสาร/เกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา SDGs
global goals Download: icon ตารางทบทวนผลการประเมินตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) new!(ปรับปรุง16มี.ค.61)
          -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7Goal8Goal9Goal10,
               Goal11Goal12Goal13Goal14Goal15Goal16Goal17
icon สถานภาพเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาตามตัวชี้วัด SDGs (เบื้องต้น
    • สถานะเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา SDGs (ณ ก.ค.59)
    • PPT สถานภาพเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา SDGs (สำหรับการประชุมฯ 13 ก.ค. 59)
    • การประเมินสถานะเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา
      - คำชี้แจง การประเมินสถานะเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา SDGs และการบันทึก Metadata: การแลกเปลี่ยนเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา
      - การตรวจสอบสถานะเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา SDGs
      - แบบฟอร์มรายงานการประเมินสถานะด้านเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา/สารสนเทศตัวชี้วัด SDGs(เบื้องต้น)
          -> Goal1, Goal2, Goal3, Goal4, Goal5, Goal6, Goal7Goal8Goal9Goal10,
               Goal11Goal12Goal13Goal14Goal15Goal16Goal17
      - แบบฟอร์มบันทึก Metadata และ คู่มือการบันทึก  

icon ปรับปรุงรายการตัวชี้วัด SDGs (241 ตัวชี้วัด) พร้อมคำแปล (.pdf, .xls

icon Provision Proposed Tiers for Global SDG Indicators (as of March 24, 2016) 
icon Timeline กระบวนการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
icon Sustainable Development Goals (booklets)
icon Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable development
icon The IAEG-SDGs on SDGs indicators
    • Work plan & next step
    • Report - 28 April 2016
    • Report - 17 December 2015
icon 2030 Agenda and the SDGs: Indicator framework, monitoring and reporting (18 Mar 2016) 
Related Link: icon  
icon  
icon
icon
icon
icon
icon

 

 

 

 

 

Share

นโยบายของเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลา | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองเกมใหม่|แจกโบบัสฟรีเกมสยิงปลาส่วนบุคคล